กิจกรรม : ร่วมเวทีลงนามความร่วมมือภาคีตรังเมืองคุณภาพชีวิตที่ดี การเตรียมเมืองคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียด :
    

 วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายสิทธิพร จิเหลา นายก อบต.เกาะลิบง
มอบหมายให้ นายอนุรักษ์ หวันมุสา
รองนาย อบต.เกาะลิบง
นางสาวจิรารัตน์ แก้วพิทักษ์ รองปลัด อบต.เกาะลิบง นางหนึ่งหทัย สกุลส่องบุญศิริและผู้นำชุมชน
บ้านมดตะนอย ร่วมเวทีลงนามความร่วมมือ
ภาคีตรังเมืองคุณภาพชีวิตที่ดี
การเตรียมรับสังคมสูงวัย
สนับสนุนกิจกรรม โดยกองทุน สสส. สช.สธ.ตรัง
วพ.ตรัง มอ.ตรัง สมัชชาสุขภาพตรัง อปท อาสาสมัครภาคประชาสังคมฯ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2565    อ่าน 31 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**