ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดจำนวนงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดเล็ก ( ๑- ๑๐ หมู่บ้าน)
   
 
   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เรื่อง กำหนดจำนวนงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดเล็ก ( ๑- ๑๐ หมู่บ้าน)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2563