ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่สร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายทางขึ้นเขาตูเต๊ะ บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
   
 
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่สร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายทางขึ้นเขาตูเต๊ะ บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2564