ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวการรับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
   
 
   แจ้งข่าวการรับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีมติเห็นชอบ "การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เพื่อพิจารณากำหนดวันการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ , การกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ , การกำหนดวันสอบแข่งขัน (ภาค ก , ภาค ข และภาค ค) มีมติให้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 85 ตำแหน่ง จำนวนกว่า 20,000 อัตรา ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 นี้ โดยจะเปิดระบบรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ให้สามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามประกาศอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (รายละเอียดตำแหน่ง อัตรา คุณวุฒิ สนามสอบ-ศูนย์สอบ) สรุปกำหนดการเบื้องต้น - 19 กรกฏาคม 2560 ประกาศรับสมัคร - สิงหาคม 2560 เปิดระบบรับสมัครออนไลน์ - ต้นเดือนกันยายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ - ปลายเดือนกันยายน 2560 วันสอบแข่งขัน
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 14 กรกฏาคม 2562