ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เข้าร่วมกิจกรรมการจัดวางทุ่นแสดงแนวเขตอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลพื้นที่เกาะลิบง
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2564