ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.เกาะลิบง เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
   
 
   ประกาศ อบต.เกาะลิบง เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561