ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2565