ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2565
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2565