ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลอง โต๊ะขุนไปทำเรือใหม่บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราศาอิเล็กทรอนิกส์
   
 
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลอง โต๊ะขุนไปทำเรือใหม่บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราศาอิเล็กทรอนิกส์
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2565