ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะลิบง ประกาศขอยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
   
 
   

อบต.เกาะลิบง ประกาศขอยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

1.การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

2. การขึ้นทะเบียนผู้พิการ

3.การขึ้นทะเบียนผู้ป้วยเอดส์

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 เมษายน 2563