คู๋มือการให้บริการประชาชน :อ่าน 21 คน วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เข้าร่วมกิจกรรมการจัดวางทุ่นแสดงแนวเขตอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลพื้นที่เกาะลิบง :อ่าน 9 คน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง :อ่าน 21 คน ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง (เฉพาะราย) :อ่าน 26 คน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง :อ่าน 68 คน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) :อ่าน 59 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered By : CJWORLD.CO.TH
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
วันนี้ :
16 คน
เมื่อวาน :
22 คน
เดือนนี้ :
0 คน
เดือนที่แล้ว :
611 คน
ปีนี้ :
2,967 คน
ปีที่แล้ว :
4,874 คน
ทั้งหมด :
8,124 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.236.84.188
1 สิงหาคม 2564
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 72 รายการ
 
คู๋มือการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 21 คน] เมื่อ 19 ก.ค. 2564
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เข้าร่วมกิจกรรมการจัดวางทุ่นแสดงแนวเขตอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลพื้นที่เกาะลิบง [อ่าน 9 คน] เมื่อ 19 ก.ค. 2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 21 คน] เมื่อ 12 ก.ค. 2564
ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง (เฉพาะราย) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 26 คน] เมื่อ 21 มิ.ย. 2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 68 คน] เมื่อ 30 เม.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 59 คน] เมื่อ 23 เม.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 66 คน] เมื่อ 05 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 94 คน] เมื่อ 11 มี.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 23 ก.พ. 2564
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 40 คน] เมื่อ 22 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 [อ่าน 26 คน] เมื่อ 01 ม.ค. 2564
เรียกประชุมสภาและประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 18 ธ.ค. 2563
ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 [อ่าน 12 คน] เมื่อ 09 ธ.ค. 2563
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 [อ่าน 21 คน] เมื่อ 09 ธ.ค. 2563
ขอเชิญประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 35 คน] เมื่อ 25 พ.ย. 2563
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 52 คน] เมื่อ 29 ต.ค. 2563
กำหนดจำนวนงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดเล็ก ( ๑- ๑๐ หมู่บ้าน) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 56 คน] เมื่อ 08 ต.ค. 2563
รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 30 ก.ย. 2563
เรียกประชุมสภาและประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 28 ก.ย. 2563
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. ๑ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 14 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4