คู๋มือการให้บริการประชาชน :อ่าน 21 คน วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เข้าร่วมกิจกรรมการจัดวางทุ่นแสดงแนวเขตอนุรักษ์พะยูนและหญ้าทะเลพื้นที่เกาะลิบง :อ่าน 9 คน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง :อ่าน 21 คน ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง (เฉพาะราย) :อ่าน 27 คน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง :อ่าน 68 คน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) :อ่าน 60 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered By : CJWORLD.CO.TH
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
วันนี้ :
17 คน
เมื่อวาน :
22 คน
เดือนนี้ :
0 คน
เดือนที่แล้ว :
611 คน
ปีนี้ :
2,967 คน
ปีที่แล้ว :
4,874 คน
ทั้งหมด :
8,124 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.236.84.188
1 สิงหาคม 2564
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังเกาะ ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 25 คน] เมื่อ 18 พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเกาะ หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะมุกด์ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 23 คน] เมื่อ 28 เม.ย. 2564
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแหลมปันหยัง ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 18 คน] เมื่อ 26 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่สร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายทางขึ้นเขาตูเต๊ะ บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 20 คน] เมื่อ 12 มี.ค. 2564
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแหลมปันหยัง ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 25 คน] เมื่อ 08 มี.ค. 2564
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางขึ้นเขาตูเต๊ะ ม.4. ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 18 คน] เมื่อ 25 ก.พ. 2564
ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 4 คน] เมื่อ 22 ก.พ. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแหลมปันหยังบ้านบาตูปูเต๊ะ ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 19 คน] เมื่อ 14 ม.ค. 2564
ประกาศเผยแพร่โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางขึ้นเขาตูเต๊ะ บ้านบาตูปูเต๊ะ ม.4. ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 14 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหอถังประปาพร้อมปรับปรุงระบบประปาและขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 6 คน] เมื่อ 30 ก.ย. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 43 คน] เมื่อ 21 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาตูปูเต๊ะ (หลังเก่า) เป็นอาคารเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 51 คน] เมื่อ 21 ต.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด.บาตู (หลังเก่า) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 54 คน] เมื่อ 30 ก.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหอถังประปาพร้อมปรับปรุงระบบประปาและขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 40 คน] เมื่อ 30 ก.ย. 2563
โครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตประปา หมู่ที่ ๘ บ้านสุไหงบาตู ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 54 คน] เมื่อ 16 ก.ย. 2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาตูปูเต๊ะ (หลังเก่า) เป็นอาคารเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 53 คน] เมื่อ 16 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะท้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 30 คน] เมื่อ 10 ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะท้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 25 คน] เมื่อ 13 ส.ค. 2563
ประกวดรคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 27 คน] เมื่อ 13 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการก่อสร้างหอถังประปา ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 30 ก.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนรถยนต์กองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 30 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3