การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง :อ่าน 25 คน แจ้งข่าวการรับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) :อ่าน 31 คน ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก :อ่าน 25 คน ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม​ จริยธรรม :อ่าน 22 คน ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง :อ่าน 18 คน ประกาศ อบต.เกาะลิบง เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ :อ่าน 34 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered By : CJWORLD.CO.TH
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
วันนี้ :
10 คน
เมื่อวาน :
16 คน
เดือนนี้ :
309 คน
เดือนที่แล้ว :
351 คน
ปีนี้ :
660 คน
ปีที่แล้ว :
283 คน
ทั้งหมด :
943 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.230.148.211
25 กุมภาพันธ์ 2563
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 20 คน] เมื่อ 21 ส.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถึงประปาพร้อมปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 8 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 28 คน] เมื่อ 14 ส.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 24 คน] เมื่อ 07 ส.ค. 2562
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่งบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 21 คน] เมื่อ 06 ส.ค. 2562
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 20 คน] เมื่อ 02 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 16 คน] เมื่อ 22 ม.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลเกาะลิบง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 11 ธ.ค. 2561
1/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะลิบง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 29 พ.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโต๊ะขุน - คลองตะเคียน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 29 พ.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 13 พ.ค. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาตูปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 27 ต.ค. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 20 ต.ค. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลังมัสยิดหาดยาว หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 17 ก.ย. 2559
ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 11 ก.ย. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลังมัสยิดหาดยาว หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 08 ก.ย. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 08 ก.ย. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทุ่งจีน หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 17 ส.ค. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลังมัสยิดหาดยาว หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 17 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2