ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง :อ่าน 21 คน การเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2563 :อ่าน 15 คน ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น :อ่าน 18 คน ประชาสัมพันธ์ การจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 1 คน 1 ตำบลระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท รับสมัครระหว่างวันที่ 19 - 26 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ :อ่าน 35 คน อบต.เกาะลิบง ประกาศขอยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน :อ่าน 24 คน การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง :อ่าน 64 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered By : CJWORLD.CO.TH
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
วันนี้ :
3 คน
เมื่อวาน :
25 คน
เดือนนี้ :
347 คน
เดือนที่แล้ว :
258 คน
ปีนี้ :
2,918 คน
ปีที่แล้ว :
283 คน
ทั้งหมด :
3,201 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.235.85.115
20 ตุลาคม 2563
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด.บาตู (หลังเก่า) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 30 ก.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหอถังประปาพร้อมปรับปรุงระบบประปาและขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 6 คน] เมื่อ 30 ก.ย. 2563
โครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตประปา หมู่ที่ ๘ บ้านสุไหงบาตู ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 16 คน] เมื่อ 16 ก.ย. 2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาตูปูเต๊ะ (หลังเก่า) เป็นอาคารเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 16 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะท้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 10 ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะท้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 13 คน] เมื่อ 13 ส.ค. 2563
ประกวดรคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 17 คน] เมื่อ 13 ส.ค. 2563
รายงาานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือน กรกฎาคม 2563 ประจาปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 05 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการก่อสร้างหอถังประปา ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 4 คน] เมื่อ 30 ก.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนรถยนต์กองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 4 คน] เมื่อ 30 ก.ค. 2563
ประกาศยกเลิกโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด.บาตู (หลังเก่า) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 4 คน] เมื่อ 30 ก.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด.บ้านบาตูปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 9 คน] เมื่อ 24 ก.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด.บาตูปูเต๊ะ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 3 คน] เมื่อ 22 ก.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 3 คน] เมื่อ 24 มิ.ย. 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 12 มิ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 4 คน] เมื่อ 22 พ.ค. 2563
ประกาศการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่21 พ.ค. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 21 พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะท้อน ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตั้ง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 16 เม.ย. 2563
ประกาศการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่10 เม.ย. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 10 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 34 คน] เมื่อ 21 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3