โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :อ่าน 7 คน เงินช่วยเหลือพิเศษให้แค่ 6 เดือน 💔💔ไม่ใช่เพิ่มเงินเบี้ยยังชีพนะจ๊ะ แค่ให้กับคนแก่ที่รับเบี้ยยังชีพ :อ่าน 26 คน ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคลังปัญญาผู้สูงอายุตำบลเกาะลิบง ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป :อ่าน 34 คน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :อ่าน 21 คน ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565 :อ่าน 18 คน ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ปี 2564 :อ่าน 25 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered By : CJWORLD.CO.TH
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
วันนี้ :
79 คน
เมื่อวาน :
33 คน
เดือนนี้ :
1,034 คน
เดือนที่แล้ว :
1,719 คน
ปีนี้ :
6,178 คน
ปีที่แล้ว :
7,084 คน
ทั้งหมด :
18,419 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.235.24.113
22 พฤษภาคม 2565
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
 
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 11 พ.ค. 2565
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 46 คน] เมื่อ 14 มี.ค. 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองต๊ะขุน หมู่ที่ ๗ บ้านทรายแก้ว ตำบลเกาะลิบง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 168 คน] เมื่อ 23 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 146 คน] เมื่อ 10 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังเกาะ ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 197 คน] เมื่อ 18 พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเกาะ หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะมุกด์ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 187 คน] เมื่อ 28 เม.ย. 2564
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแหลมปันหยัง ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 170 คน] เมื่อ 26 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่สร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายทางขึ้นเขาตูเต๊ะ บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 146 คน] เมื่อ 12 มี.ค. 2564
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแหลมปันหยัง ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 70 คน] เมื่อ 08 มี.ค. 2564
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางขึ้นเขาตูเต๊ะ ม.4. ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 61 คน] เมื่อ 25 ก.พ. 2564
ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 5 คน] เมื่อ 22 ก.พ. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแหลมปันหยังบ้านบาตูปูเต๊ะ ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 23 คน] เมื่อ 14 ม.ค. 2564
ประกาศเผยแพร่โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางขึ้นเขาตูเต๊ะ บ้านบาตูปูเต๊ะ ม.4. ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 17 คน] เมื่อ 14 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหอถังประปาพร้อมปรับปรุงระบบประปาและขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 6 คน] เมื่อ 30 ก.ย. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 62 คน] เมื่อ 21 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาตูปูเต๊ะ (หลังเก่า) เป็นอาคารเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 65 คน] เมื่อ 21 ต.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศพด.บาตู (หลังเก่า) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 71 คน] เมื่อ 30 ก.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหอถังประปาพร้อมปรับปรุงระบบประปาและขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 55 คน] เมื่อ 30 ก.ย. 2563
โครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตประปา หมู่ที่ ๘ บ้านสุไหงบาตู ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 68 คน] เมื่อ 16 ก.ย. 2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาตูปูเต๊ะ (หลังเก่า) เป็นอาคารเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 70 คน] เมื่อ 16 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสะท้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 43 คน] เมื่อ 10 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3